Văn hóa Thế giới Patin chính là môi trường và là nền tảng thúc đẩy tinh thần làm việc của mỗi cá nhân luôn tràn đầy nhiệt huyết, bùng nổ sáng tạo để đạt được mọi mục tiêu và hướng đến lợi ích phát triển chung của công ty. 

6 TIÊU CHÍ LÀM NÊN VĂN HÓA THẾ GIỚI PATIN

“Cam kết chính trực – Học tập phát triển” là khẩu hiệu đồng thời là định hướng phát triển chung cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Mỗi cá nhân như một ngọn lửa nhỏ góp phần tạo nên một bó đuốc lớn làm lên một Thế giới Patin luôn ấm, nóng và sáng.

  • Kết nối: Trao đổi thông tin trực tiếp, gián tiếp dưới mọi hình thức, làm việc chủ động, nhanh chóng, đạt hiệu quả.
  • Đoàn kết: “Muốn đi nhanh thì đi một mình muốn đi xa thì đi cùng nhau” Thế giới Patin luôn tôn trọng giá trị từng nhân viên và luôn đề cao tinh thần đoàn kết làm việc đội nhóm. 
  • Tôn trọng: Mọi cống hiến, đóng góp của nhân viên đều được tôn trọng; Làm việc dựa trên tinh tôn trọng cấp trên và tôn trọng lẫn nhau. 
  • Trách nhiệm: Làm việc có mục tiêu cụ thể, có kế hoạch rõ ràng, đúng thời hạn, đạt chỉ tiêu, mang lại hiệu quả.
  • Chuyên nghiệp: Làm việc theo quy trình bài bản, có kế hoạch rõ ràng, hành động cụ thể, chủ động trong công việc, theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng và báo cáo hàng tuần. 
  • Phát triển: Thế giới Patin không chỉ là môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn là một bệ phóng vững chắc để mỗi cá nhân phát triển năng lực, thoải mái sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển đồng bộ của công ty. 

Văn hóa Thế giới Patin chính là nguồn mạch và là động lực cho sự phát triển thống nhất, đồng bộ; Xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết; Không ngừng sáng tạo, đổi mới để làm lên và mang đến những giá trị thiết thực đến các đối tác và khách hàng.